Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Věra Kadlecová

Kontaktní adresa pro korespondenci:
Poruba 35
753 66  Hustopeče nad Bečvou
ČR
IČ: 87462842

Kontakt: 775114703 - pracovní hovory vyřizujeme v pracovní dny 9-15 hodin

Email: info@nejprotebe.cz

Pracovní doba:

Pracovní telefonické hovory vyřizujeme v pracovní dny od 9-15 hodiny

Vždy, jak u telefonního nebo emailového dotazu, uvádějte číslo své objednávky.

Emailové dotazy vyřizujeme 1-2 x týdně.

Pokud nebudu moci váš telefonický dotaz vyřídit, vždy budete vyrozumněni sms zprávou a vše mi můžete zaslat touto formou, na kterou co nejdříve odpovím.

Objednávky můžete zasílat non-stop.

 

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Věra Kadlecová, IČ: 87462842  a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Věra Kadlecová, IČ: 87462842, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@nejprokrasu.cz, nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Dále také v případě, že kupující nerespektuje uvedenou dodací dobu a nebo se neseznámil s obchodními podmínkami eshopu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné.

Všechno zboží je skladem, expedujeme IHNED na Vaši dodací adresu.

Objednávku může kupující zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

V detailu každého výrobku v popisu nabídky, je předpokládaná dodací lhůta zboží. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Zboží skladem - ihned k odeslání - expedujeme ihned. Pokud je ve skladovém infu udáno - skladem u dodavatele a je tudíž na objednávku - expedice objednávky je realizovaná ve lhůtě 5-100 pracovních dní. Pokud se objednávku nepodaří v této dodací lhůtě vyřídit, o této skutečnosti vás informujeme a domluvíme se na dalším postupu. Nabízená konfekce se šije podle uveřejněné tabulky velikostí a podle předlohy (fota) uveřejněného v nabídce eshopu či aukce. Míry, zpracování i barevný dekor látky se může lišit. Pro úspěšné zvolení správné velikosti nám zašlete po provedení nákupu své přesné míry měřené přes prsa, pas a boky a také Vaši výšku postavy. Nemůžeme Vám však garantovat, že vybraný model konfekce Vám bude velikostně odpovídat po všech stránkách a měřených mírách, nejedná se o šaty šité na míru podle Vašeho přání. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu za špatně zvolený výběr velikosti a také špatně zvolený střih šatů, který Vám po vyzkoušení nesedí. Pokud se toto stane, máte možnost odstoupit od kupní smlouvy viz. informace níže nebo podat reklamaci.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od zaslání objednávky, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr bohužel možný není.

Zboží doručováno Českou poštou – Obchodní balík/ Doporučený balík

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši:

 •     99,- Kč

 

Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště.

Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

O odeslání zásilky a vyřízení objednávky je zákazník informován e-mailem nebo sms zprávou.

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

Případné spory mezi provozovatelem a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodejce a to emailem: info@nejprokrasu.cz nebo telefonicky 725148644 pro vyřešení nastalé situace.

 

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe emailem uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.
 • na zboží, jako jsou plavky a spodní prádlo, které z hygienických důvodů nemůžeme vzít zpět

 

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Zasílané šaty jsou baleny do zásilek (sáčků) menších rozměrů, proto doporučujeme nechat šaty vyčistit a nažehlit u odborníků, nedoporučujeme šaty prát doma.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 14 dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

 

8) Způsoby úhrady

Způsob platby zadáváte po vyplnění Vašich kontaktních informací.
Objednávku při platbě převodem budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet v dané dodací době

Možnosti platby

 • Platba bankovním převodem na náš účet pro platby v rámci ČR u Fio banky: 2300573459/2010
 • Variabilní symbol je číslo Vaší objednávky
 • Objednávku při platbě převodem budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet v dané dodací době

 

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

 

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa pro korespondenci". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit.
 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte informaci o přijaté reklamaci na váš email
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

Symboly praní

z2343

z2344

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše www.nejprokrasu.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 20.3.2017 do odvolání.